https://www.kolekcjonerstwo.com/
Logowanie

Logowanie klienta:


Rejestracja

 

Logowanie

 

Przypomnienie hasła

 

 

Regulamin

 

Kategorie

Monety kolekcjonerskie (0)   - Monety dwudziestozłotowe (0)   - Monety dziesięciozłotowe (0)   - Monety kolekcjonerskie PRL (0)   - Monety kolekcjonerskie z przed denominacji (0) Monety złote (0) Monety próbne (0) Monety obiegowe (0)   - Monety z przed denominacji (0) Monety Euro (0) Banknoty (37)   - Banknoty kolekcjonerskie (0)   - Banknoty 0 Euro (4)   - Banknoty 0 Memoeuro (16)   - Banknoty fantazyjne (9)   - Banknoty 0 Euro Polska (8) Akcesoria (0)   - Katalogi monet (0)   - Klasery na monety (0)   - Holdery na monety (0)   - Albumy na monety (0)   - Kapsle na monety (0)   - Palety, kasety, kufry, walizki (0) Filatelistyka (1)   - Katalogi znaczków (0)   - lata 1944-50 (0)   - lata 1951-60 (0)   - lata 1961-70 (0)   - lata 1971-80 (0)   - lata 1981-90 (1)   - lata 1991-2000 (0)   - lata 2001-2010 (0)   - lata 2011 - (0)   - lata międzywojenne (0)   - Arkusze (0) Pocztówki (0) Monety z przed denominacji (0) Monety PRL (0)   - Monety obiegowe PRL (0) Strefa inwestora (2)   - Sztabki (2) Numizmaty (0) Numizmatyka (11)   - Monety dwuzłotowe (11)   - Rosja (0)

Producenci

Euroscope Fischer inny Kolekcjoner Krause Marpol Mennica Narodowa USA Mennica Polska Mennica Polska S.A. NBP Parchimowicz Poczta Polska Skarbnica Narodowa/Skarbiec Mennicy

Kontakt

Sklep
Filatelistyczno-Numizmatyczny

ul. Dziennikarska 1
59-220 Legnica
NIP 6911655364

tel. 76 721 79 05
gsm 605 683 376
www.kolekcjonerstwo.com

Regulamin:

Rozdział 1. Postanowienia ogólne


§1

Sklep internetowy kolekcjonerstwo.com jest własnością "Sklep Filatelistyczno-Numizmatyczny" z siedzibą w Legnicy ul. Dziennikarska 1, 59-220 Legnica, NIP 6911655364.


§2

Sklep "Sklep Filatelistyczno-Numizmatyczny" zajmuje się sprzedażą monet, klaserów oraz innych artkułów dopuszczonych do obrotu.


§3

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Cennik - zestawienie towarów sprzedawanych przez "Sklep Filatelistyczno-Numizmatyczny" wraz z cenami. Cennik dostępny jest na stronie internetowej sklep.kolekcjonerstwo.com. Ceny w cenniku zawierają już podatek VAT.
Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę sprzedaży z "Sklep Filatelistyczno-Numizmatyczny" W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Konsument - osoba fizyczna, która zawiera umowę sprzedaży z "Sklep Filatelistyczno-Numizmatyczny" w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą.
Regulamin - niniejszy Regulamin sprzedaży.
Umowa - umowa sprzedaży towarów przez "Sklep Filatelistyczno-Numizmatyczny" na rzecz Klienta.
Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 104, poz. 1244).
Ustawa o Ochronie Konsumentów - ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).
Towar - każda rzecz z zakresu dostępnego w "Sklep Filatelistyczno-Numizmatyczny", która jest przedmiotem sprzedaży przez "Sklep Filatelistyczno-Numizmatyczny" Pełna oferta towarowa dostępna jest na stronie internetowej sklep.kolekcjonerstwo.com.


§4

Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów przez "Sklep Filatelistyczno-Numizmatyczny", określa prawa i obowiązki Sklepu "Sklep Filatelistyczno-Numizmatyczny" i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.


§5

Informacje dotyczące towaru, jego opisu i ceny stanowią propozycję zawarcia umowy sprzedaży. Przed zdecydowaniem o kupnie Klient winien zapoznać się z informacjami znajdującymi się przy zdjęciu - zawierają one szczegółowy opis właściwości towaru.Rozdział 2. Zawarcie umowy i dostawa towaru


§6

Klient zamierzający nabyć towar w Sklepie sklep.kolekcjonerstwo.com może złożyć zamówienie w następujący sposób:
telefonicznie: tel. 76 721 79 05, 605 683 376.
pocztą internetową sklep@kolekcjonerstwo.com
za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.kolekcjonerstwo.com
W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.kolekcjonerstwo.com Klient wypełnia formularz zamówienia. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich pól formularza oznaczonych gwiazdką.
Zamówienie może zostać także złożone przy użyciu systemu zamówień dostępnego po zalogowaniu się; użycie tego sposoby wymaga od Klienta uprzedniego zarejestrowania się w systemie; po zarejestrowaniu się Klient otrzymuje swój Login oraz hasło
Po wypełnieniu formularza Klient potwierdza zamówienie naciskając na przycisk "Zamawiam".


§7

Wszystkie prezentowane na stronie internetowej sklep.kolekcjonerstwo.com towary są w ciągłej sprzedaży, w razie braku Klient otrzyma odpowiedź.


§8

Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
Po otrzymaniu zamówienia system informatyczny Sklepu sklep.kolekcjonerstwo.com. generuje automatycznie list e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, który jest przesyłany na adres poczty internetowej wskazany w formularzu zamówienia. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym Sklepu sklep.kolekcjonerstwo.com jako oczekujące. Zamówienia potwierdzane są w dni robocze firmy ''Sklep Filatelistyczno-Numizmatyczny'' w godzinach 10.00-17.00
Niezależnie od potwierdzenia za pomocą poczty elektronicznej, pracownik Sklepu sklep.kolekcjonerstwo.com może zweryfikować telefonicznie dane osoby zamawiającej i potwierdza fakt złożenia zamówienia oraz termin dostawy.
Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia umowa sprzedaży pomiędzy Sklepem "Sklep Filatelistyczno-Numizmatyczny" a Klientem zostaje zawarta. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym Sklepu sklep.kolekcjonerstwo.com jako potwierdzone.
Jeżeli w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia, zamówienia nie uda się potwierdzić umowa nie dochodzi do skutku.
W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych Sklep sklep.kolekcjonerstwo.com ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany.
W sytuacjach szczególnych Sklep sklep.kolekcjonerstwo.com ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia, o czym zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany.


§9

Zamówienie może być przez Klienta odwołane, jeżeli w ciągu 1 godziny od złożenia zamówienia złoży on telefonicznie pod numerami telefonu
76 721 79 05, 605 683 376 lub za pośrednictwem poczty e-mail oświadczenie o odwołaniu zamówienia.


§10

Zamówienia są realizowane przez Sklep sklep.kolekcjonerstwo.com w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
Zamówiony towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy zostają dostarczone Klientowi w sposób wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
Istnieją następujące sposoby dostarczenia zamówionego towaru:

a) Poczta Polska
minimalna cena przesyłki: 11,00 PLN,
dostawa (z reguły) w ciągu dwóch dni roboczych

b) Firma Kurierska
minimalna cena przesyłki: 25,00 PLN,
dostawa w ciągu dwóch dni roboczych

c) na terenie Legnicy dostawa GRATIS.

Zamówiony towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy zostaną dostarczone Klientowi najpóźniej w ciągu do 10 dni, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Termin dostawy towaru zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia przesyłki.


§11

Za zamówiony towar Sklep sklep.kolekcjonerstwo.com nalicza cenę według Cennika.
Za zamówiony towar Klient płaci Sklepowi sklep.kolekcjonerstwo.com za pobraniem (płatne przy odbiorze przesyłki u kuriera);
przedpłatą - przelewem na konto firmy podane na Fakturze VAT lub na potwierdzeniu zawarcia umowy;
gotówką w kasie - w przypadku Klientów odbierających zamówiony towar osobiście.


§12

Sklep sklep.kolekcjonerstwo.com gwarantuje, że wszystkie oferowane towary są legalnego pochodzenia i są objęte pełną gwarancją.Rozdział 3. Postanowienia szczególne.


§13

W przypadku Klienta będącego Konsumentem z chwilą wydania towaru wraz z elektronicznym potwierdzeniem warunków zawarcia umowy może on odstąpić od umowy bez podania przyczyn. W tym celu należy na piśmie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 10 dni, licząc od dnia wydania zamówionego towaru przesłać je na adres
"Sklep Filatelistyczno-Numizmatyczny" ul. Dziennikarska 1, 59-220 Legnica.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje:
- w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu,
- w przypadku przerwania plomb gwarancyjnych na Towarze.
Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.


§14

Dane Klienta mogą zostać wykorzystane jedynie w celu i na zasadach określonych w Ustawie.
Sklep sklep.kolekcjonerstwo.com zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówienia.
Klient składając zamówienie i przekazując swoje dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych na zasadach określonych w Ustawie i Regulaminie.Rozdział 4. Postępowanie reklamacyjne


§15

Reklamacje mogą być składane przez Klienta w formie pisemnej listownie na adres "Sklep Filatelistyczno-Numizmatyczny" ul. Dziennikarska 1, 59-220 Legnica.
Wadliwy towar winien być należycie zapakowany w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie. Do towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu i opis problemu i odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Poczty kurierskiej na adres: "Sklep Filatelistyczno-Numizmatyczny" ul. Dziennikarska 1, 59-220 Legnica.
3. Reklamacje są rozpoznawane w terminie 14 dni od ich złożenia.
4. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Klient o odmowie zostanie poinformowany pisemnie na adres wskazany w formularzu zamówienia.Rozdział 5. Postanowienia końcowe.


§16

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem niebędącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.


§17

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.07.2011 r.

Koszyk
Promocje
0 Memo Euro Krzeszów promocja

Cena: 35,00 zł
Cena: 24,00
Nowości
0 Memo Euro Jan Paweł II

Cena: 22,00
©Prawa autorskie 2024. Hosting, Realizacja i Pozycjonowanie NEW MILLENNIUM Sp. z o.o.